Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

<那霸Chill蠔吧>
生蠔當造嘅季節一定要蠔下,去旅行唔蠔等幾時?!
呢間蠔吧可以自選日本唔同地區嘅即開生蠔,有機會每日都唔同款 🦪

租車隨意門 :
https://wa.me/+85292301911

當日有8-9款即開生蠔,全部都試曬,最鐘意都係北海道同兵庫呢2款,3個字講曬 – 鮮、濃、Creamy,海水味濃,北海道蠔仲好大隻,而最驚喜嘅係蠔吧嘅熟食都好正😋 仲有燒蠔白酒蒸蠔炸蠔,all about 蠔 🦪🦪🦪

如果有小朋友仲可以食意大利粉意大利飯等等,熟食島豚肉配即炸薯條都相當惹味 😋 超正嘅蠔吧 😎

呢間蠔吧對面街已經有個收費停車場 🅿️,好方便

食生蠔如果想飲埋酒就唔好揸車啦😉

Oysterbar MABUI
050-8892-9822

Oysterbar MABUI 地圖

星期日休息
星期一至六 18:00 – 03:00

訂位

更多相片:

那霸 – Oysterbar MABUI蠔吧

沖繩
#Okinawa
#沖繩旅遊
#沖繩租車
#沖繩生蠔
#沖繩蠔吧
#沖繩海鮮
#沖繩自駕遊
#沖繩合法租車公司
Okinawa

Author

Okinawa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *